آخرین خبرها

عادات و نقش آن در سلامتی از منظر طب سنتی

?ترک عادت موجب مرض است?  

?شرح ضرب المثل طبی?

?✍از منظر طب سنتی، عادت طبیعت ثانویه ما محسوب می شود کسی که عمری چیزی درست✅یا غلطی ❌را انجام داده است نمی تواند یک شبه ?آن را کنار بگذارد مثلاً کسی که سه وعده غذا خورده است، نمی تواند یک روزه نهار? را کنار بگذارد. لذا در این خصوص گفته اند ترک عادت موجب مرض است.?

 ?✍اگر می خواهید عادتی را اصلاح کنید باید به تدریج اصلاح نمایید،

البته این ضرب المثل عادت های اخلاقی را شامل نمی شود و عادت های زشت اخلاقی بسته به همت فرد مبتلا باید سریعاً ترک گردند ولی عادت های غذایی رانباید یک شبه کنارگذاشت.

?✍تنباکو و سیگار، بدن افراد را به خشکی می برد و برای ترک آن باید به تدریج اقدام شود.

برای ترک نهار نیز بسته به عادت غذایی خود و شناخت نوع مزاجتان باید اقدام کنید.?

?✍اگر هم هله هوله ??خور هستید برای ترک آن ابتدا کم بخورید و پشت سر هم نیز نخورید تا طبیعت مدبره شما مهلت داشته باشد، خلط بد حاصل از آن مواد غذایی ناسالم را دفع کند لذا کسی که پشت سر هم مواد ناسالم و هله هوله می خورد، زود هم از پا می افتد.?

?✍نکته:اوایل که طبق قایده واصول عادتی کنار گذاشته میشود در اوج خشنودی امکان بازگشتش نیز هست.به خود فرصت و مرخصی ندهید که حالا یک امروز این چیز مضر را بخورم و از فردا دوباره شروع میکنم فردا هم مثل حالا هست.با چنین شعارهایی فقط خودتان را گول میزنید.وقتی چیزی ترک شده و از این بابت خوشحالید پس اجازه ندهید با یک تلنگر همه چیز مانند روز اول شود

http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.skydt.TebeJame&ref=share