آخرین خبرها

میگرن را با خوردن و ضماد روغن زنجبیل بر مبنای طب سنتی تدبیر کنید

 

?درمان میگرن

مصرف ریشه زنجبیل تازه را در برنامه غذایی خود قرار دهید، خواهید دید که تکرار و شدت هر حمله به میزان قابل ملاحظه ای کم می شود