آخرین خبرها

کیست تخمدان و راهکارها بر مبنای طب سنتی

✅ کیست تخمدان

?علت: مصرف سردی ها

?درمان ها:
۱- جوشانده ی تباشیر و تخم شاهی
۲-داروی صاف کننده خون طب اسلامی
۳-سویق عدس
۴- جوشانده تباشیر و اذخر آبزن شود.
۵- حجامت ساقین پا سه مرتبه به فاصله ی ۱۵ روز
@eslamteb