آخرین خبرها

درمان و روشهای پیشگیری بر مبنای طب اسلامی و سنتی

درمان های هوشمند و روش اجرا و غفلت در بین مردم برای درمانها بر مبنای طب اسلامی

?داروهای “هوشمند” طب اسلامی?

?درمان های “فرا مزاجی” (در این درمان ها اصل تعدیل مزاج جاری هست ولی بطور “خودکار” عمل کرده مزاج را از هر غلبه ای تعدیل می کنند).

? درباره این درمان ها در احادیث معصومین علیهم السلام تعبیراتی چون شفاء من کل داء ،دواءکل داء،اخرج کل داء،شفاء من الاوجاع و…ذکر شده است.

?یک پزشک آلمانی کلینک درمانی بنام black seedیعنی سیاهدانه ،ایجاد کرده است . همه بیماری ها را با یک گیاه درمان میکند.از قرص و شربت تا کرم و شامپو همه از سیاهدانه تهیه شده است.

 ?مفردات هوشمند

? تربت امام حسین (علیه السلام)

? عسل

? سیاه دانه

? سنای مکی

? نمک

? شیر گاو

? ثفا(زنیان)

? هلیله ی سیاه

? جو

? کاسنی

? خرما(تمر)

? شکر سرخ

? برگ چغندر

? بادمجان

? خوردن ریزه های داخل سفره

? سویق

? آب باران

? آب زمزم

? آب نیسان

? تلبینه(فرنی شیر و آرد گندم)

? خوردن ۲۱ عدد مویز

 ?مرکبات هوشمند

? ابنا بسطام

? حب البلسان

? مقل ازرق

? رب بسباسه

? جامع امام رضا(علیه السلام)با حامل مخصوص

? داروی حضرت محمد(صلی الله علیه و آله)

?شافیه حضرت موسی(علیه السلام)باحامل مخصوص

? داروی امام کاظم (علیه السلام)

 ?اعمال هوشمند

? دعا

? حجامت

? قی عمدی کردن

? قرائت قرآن

? سوره حمد

? ذکر حوقله

? صدقه دادن

? نوره

? پرهیز کردن(حمیه)

? روزه گرفتن

https://telegram.me/eslamteb