آخرین مطلب

چشم و تشخیص بیماریهای بدن از کانال چشم

💊💊✨در طب سنتی مهم است که کدام چشم درگیر شده است

👁چشم راست ارتباط بسیار نزدیک با شرایط کبد
👁چشم چپ ارتباط بسیار نزدیک با شرایط سلامت و کارکرد روده ها دارد
دکتر مهدی فهیمی

@soroshesalamati