آخرین مطلب

تغذیه های سرد مزاج و بایدهای مصرف تغذیه سرد مزاج

معجزه #سردی ها

🔹از مصرف #سردی ها خودداری نکنید

🔸بتدریج هوای #فصل رو به گرمی می رود، خون در مجاری و آوندهای بدن جریان بهتری خواهد داشت و موجب #گرمی بیشتر بدن می گردد

🔺بدن به همراه #طبیعت نیرو می گیرد، #جوانان به جنب و جوش بیشتری روی می آورند و #پیران نیرو می گیرند

🔹از این رو بدن به خوردن #سردی و #رطوبت بیشتری نیاز پیدا می کند

🔰#طبیعت هم به اذن خداوند اکثر #میوه های #بهاری را سرد و آبدار آفریده است، با #طبیعت همراهی کنید و از #میوه های #بهاری که #سرد و یا رو به اعتدال هستند بیشتر استفاده کنید

🥗#میوه‌ های بهاری اکثرا دارای مواد ضد #سرطان و ضد #ویروس #کرونا هستند؛ از #سردی های تازه مانند سردرختی ها و گوجه و خیار و کاهو زیاد استفاده کنید

🔺هجمه تبلیغاتی نادرست #گرمی خوری را بشکنید و بر اساس نظریه جامع #طب_سنتی اصیل از #سردی و #گرمی بگونه ای استفاده کنید که مزاجتان همواره بر مدار #تعادل در گردش باشد

✅آگاه باشید که اکثراً #سرطان ها با #سردی های خام و تازه آرام می شوند

💠💠 استاد #سیدمحمد_موسوی

💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
https://telegram.me/s_m_mousavi_peykshafa
🍃🌺🍃🌺🍃🌺