آخرین خبرها

خرما داروی ویژه کمخونی و مقاومت بدن و پوست بدن بر مبنای طب سنتی

💊💊خانم‌هایی که بجای قند وشکر با چای خرما مصرف میکنند ۷۰% کمتر دچار
▫️کمخونی
▫️رنگ پریدگی پوستی
می‌شوند و بدنی سالم و مقاوم در برابر‌ باکتری‌ها و ویروس‌ها دارند.

@DoctoreGiahi