آخرین خبرها

کیست تخمدان در زنان و دختران و علل یابی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊💊💊
زنگ خطر برای کیست تخمدان و پیشگیری از آن برای زنان و دختران

▫️پزشکان توصیه می‌کنند
سه فاکتور
چاقی،
رشد موی اضافی غیرعادی در اندام های بدن و مودارشدن شدیدتمام بدن و ضخیم شدن موی آنه و نازک شدن موی سر
و اختلاف عادت ماهانه و بروز لکه بینی
در صورت مشاهده باید جدی گرفته شوند.

@DoctoreGiahi