آخرین خبرها

نوشاندن آب زیاد به نوزاد و مضراتش

📚📚📚📚📚❌نوشاندن آب زیاد به نوزاد ممنوع !

▫️در ۶ ماه اول نوشاندن آب زیاد به نوزادان سطح سدیم خونشان را پایین می‌آورد .

+ همین مسئله میتواند منجر به مسمومیت ، تشنج ، کما و حتی خدای نکرده مرگ نوزاد شود !
مراقب باشید.

@DoctoreGiahi ✅