آخرین خبرها

اسید فولیک و جایگزین آن برای باردارها با مغز بادام خوری بر مبنای طب سنتی

#جایگزین_اسید_فولیک_در_بارداری

خوردن روزی ۱۴عدد بادام درختیِ شکسته وبصورتی که مانند آدامس جویده شودتا جذب بزاقی صورت گیرد.

🔹در اینصورت میزان هموگلوبین خون بسیار بالا میرود.

🌺 @Kamkhoni1