آخرین خبرها

سرگیجه و تغدیه های مضر

▪️در زمان سرگیجه این غذاها رو نخورید

✔️ غذاهای شور
✔️ مواد غذایی شیرین مصنوعی
✔️ گوشت های فراوری
✔️ پنیر کهنه
✔️ آجیل و دانه ها
@soroshesalamati