آخرین خبرها

آدرس سایت و کاناهای حسین معارفی در طب سنتی

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
ظرف چندروزگذشته خبراز اختلال تلگرام میرسه

حداقل این آدرس را ذخیره کنید
📣📣📣📣
آدرس کانالهای طب اسلامی و سنتی حسین معارفی
اول شماره ۰۹۱۰۹۹۶۰۹۴۶ اینجانب را در گوشی تان ثبت کن سپس دریکی ازنرم افزارهای ( سروش یا ایتا یا تلگرام ها) خودتان را شخصا عضو کنید
۱- درنرم افزارسروش :
https://sapp.ir/tajarobteb3
📣📣📣📣📣📣
۲- درنرم افزارایتا
https://eitaa.com/tajarobteb4
📣📣📣📣📣
۳- درنرم افزارانواع تلگرام ها
https://t.me/tajarobteb5
📣📣📣📣📣📣
۴-سایت خودم
http://tajarobteb.ir