آخرین خبرها

زخم و آفت دهان و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

غرغره ی دم کرده ی آب عدس ، غرغره ی رب انار خانگی روزانه سه مرتبه ، بدترین آفت “زخم دهان ” را به راحتی درمان میکند
@Mezajshenasi12