آخرین خبرها

نیروی جنسی و تدابیرش بر مبنای طب سنتی

تدابیر نیروی جنسی در تندرستان (بخش نخست)

● بقلم دکتر مجید انوشیروانی، PhD طب سنتی ایران، استادیار دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد
بنا به نص برخی متون مکتب طب ایرانی، می‌توان با تقسیم‌بندی افراد تندرست به چهار مزاج اصلی سرد و خشک، گرم و خشک، سرد و تر، و گرم و تر، ویژگیهای آنان در میل و توان جنسی و تدابیر متناسب با هر یک را بیان کرد. آنچه خواهید خواند، برخی از آموزه های این متون است:
@Hikmatbasedmedicine

افراد تندرست از نظر هیات ظاهری بدن یا نسبتاً لاغر هستند یا نسبتاً فربه؛ که هریک را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

اقسام لاغرها (افراد غیر فربه):
۱٫ لاغرهای استخوانی که رنگ پوستشان یا بسیار سفید، یا سفید و کمی مایل به خاکستریِ سربی است، و پوستی مایل به خشکی، بی‌مو یا کم مو، با رگ‌های باریک دارند و دارای خون زیاد نیستند. این افراد احتمالا دارای مزاج اصلی سرد و خشک می‌باشند.
در این افراد مقدار منی کم و قوام آن غلیظ است. بر مبنای قانون ابن‌سینا این افراد احتلام اندک دارند و کمتر به سرعت انزال دچار می‌شوند. زیاده روی در امور جنسی، برای این گروه بسیار زیان آور است.

@Hikmatbasedmedicine

۲٫ دسته دومِ لاغرها، لاغرهای کم گوشت هستند که پوستی گندمگون مایل به سرخی یا گندم‌گونی دارند. اینها اغلب پرمو هستند و پوست بدنشان سفت و زبر است و رگ‌های فراخ و گشاده دارند. همانطور که گفته شد این افراد نسبت به دسته اوّل لاغرها گوشتالودتر می‌باشند و مفاصلشان برجسته تر است. این اشخاص احتمالا دارای مزاج اصلی گرم و خشک هستند.
در این دسته مقدار منی نسبتا کم و غلظت آن نسبتا زیاد است، این گروه میل جنسی فراوان دارند و در امور جنسی نیرومندتر هستند، ولی زود از نزدیکی باز می‌مانند و سریع دچار انزال می شوند.
به بیان ابن‌سینا این افراد با کمترین تحریک جنسی و حتی از یادآوری آن، ممکن است دچار انزال شوند. این افراد هنگام نزدیکی به سرعت نعوظ پیدا می‌کنند ولی زود نیز آن را از دست می دهند.
زیاده روی در نزدیکی برای این دسته، زیان آور هست ولی نه به اندازه سرد و خشک ها…
نقل این نوشتار بدون کم و زیاد و با ذکر نام نویسنده و لینک کانال مجاز است:
https://telegram.me/Hikmatbasedmedicine

📚📚📚📚💊💊💊
تدابیر نیروی جنسی در تندرستان (بخش دوم)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
● بقلم دکتر مجید انوشیروانی، PhD طب سنتی ایران، استادیار دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد

گفتیم که افراد تندرست یا نسبتا لاغر هستند یا نسبتا فربه. (کسانی که بسیار لاغر یا چاق باشند تندرست شمرده نمی شوند).

افراد تندرست ِ نسبتاً فربه بر دو گروه‌‌اند:
۱٫ گروهی که فربهی شان بیشتر از پیه (بافت چربی) است و بافت عضلانی شان کم می‌باشد و پوست سفید رنگ، نرم و بی‌مو دارند و مفاصلشان در زیر بافت‌های سطحی پوشیده شده، و رگ‌هایشان باریک است.
در این افراد که احتمالا مزاج اصلی سرد و تر دارند، مقدار منی زیاد و قوام آن رقیق است. میل جنسی این افراد کمتر است و انزال کند دارند.
این اشخاص در صورت افراط در امور جنسی، به دردهای کمر و زانو بیشتر دچار می‌شوند.
@Hikmatbasedmedicine

۲٫ گروه دیگر افراد فربه کسانی‌اند که فربهی شان بیشتر از گوشت است و رنگ پوستشان به سرخی و گلگونی می‌زند و پرمو، پرخون و دارای رگ‌های گشاده و فراخ هستند. این دسته دارای مزاج گرم و تر می‌باشند.
گرم و ترها دارای منی بسیار و میل جنسی فراوان هستند، به احتلام زیاد دچار می‌شوند و سرعت انزال دارند ولی بیشترین نیرو را برای امور جنسی دارند.
این افراد کمتر به زیان های ناشی از افراط جنسی گرفتار می شوند ولی البته از آن در امان نیستند.

(ادامه دارد)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
نقل این نوشتار بدون کم و زیاد و با ذکر نام نویسنده و لینک کانال مجاز است:
https://telegram.me/Hikmatbasedmedicine