آخرین خبرها

خالکوبی و روش از بین بردن آن بر مبنای طب سنتی

🌸 #از_بین_بردن_خالکوبی

✨ سرکه
✨ سدر

✍ مواد بالا را با هم به طور مساوی مخلوط کنید و ترکیب بدست آمده را به مدت ۲ ساعت روی محل خالکوبی بزنید اینکار را بین ۳ تا ۷ جلسه انجام دهید

🌸 کانال‌نسخ‌استاد #خیراندیش🌸

@TEBIRANII *

💠💠💠