آخرین خبرها

روماتیسم درمانی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊💊درمان رماتیسم

سویق سنجد ( پودر آسیاب شده هسته و پوست و گوشت سنجد ) به همراه یک لیوان شیر هر شب میل شود.
دم نوش زنجبیل (برای کسانی که فشار خون دارند با احتیاط مصرف شود )
دم نوش دارچین
اجتناب از خوردن ماست و ترشی و گوشت مرغ
پرهیز از نوشیدن آب سرد

@drkhodadadii