آخرین خبرها

زایمان بیشتر بستری برای دفع سرطان تخمدان

💊💊💊💊‍ 🔻بانوانی که فرزندان بیشتری می آورند، کمتر به #سرطان_تخمدان دچارمیشوند. این خانمها از #رحم سالم تری برخوردارند.
🔻طبق مطالعات، در #زایمان های بیشتر، احتمال ابتلا به سرطان تخمدان کمتر است.
@soroshesalamati