آخرین خبرها

واریس زدایی با ضماد سرکه سیب خانگی و یا سبزی جعفری

🔴 روزانه نقاط دارای رگهای واریسی را با مقداری سرکه سیب ماساژ دهید تا از بین بروند.

🔺 همچنین مصرف روزانه یک لیوان آب جعفری به بهبود جریان خون و رگهای واریسی کمک میکند.

@sinohehsamdaliri