آخرین خبرها

نبروی جنسی و روش تقویت آن با شیر و خرما و مغز بادام بر مبنای طب سنتی

📚📚📚📚📚📚📚📚💊💊
خرما تقویت کننده نیروی جنسی

خیساندن آن در شیر تازه همراه با دارچین, در تقویت نیروی جنسی مفید است.

مداوم خوردن آن با مغز بادام, فوق العاده چاق کننده بدن، محرک نیروی جنسی، مقوی کلیه و ملین می باشد.

@drkhodadadii