آخرین خبرها

فرش ماشینی و مضراتش بر استخوان

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️🌸 ضرر فرش های ماشینی و موکت ها از نگاه دکتر خیراندیش :

🍃 با پای بدون پوشش بر روی زمین راه رفتن، باعث تخلیه انرژی زائد بدن می شود، شخص سبک می شود اما پلاستیک مانع می شود مثل فرش های ماشینی (پلاستیکی) و موکت که باعث تولید انواع بیماری های سرد مثل انواع پا دردها و دردهای استخوانی می شود.

🍃  خصوصا هنگام شستن ظروف که باید خانم ها به زیر پا خیلی توجه کنند و از گرمی ها استفاده کنند مانند پوست گوسفند، نمد، پشم و غیره؛ پس از ایستادن در روی کاشی ها بایدخود داری شود.

@soroshesalamati