آخرین خبرها

توت سفید و بالا بردن سیستم ایمنی و تقویت گلبول سفید بر مبنای طب سنتی

🔷جالبـــــه بدونید که:

👈 اگر از جمله افرادی هستید که زود به زود مریض میشود، بهتر است توت خشک یا توت تازه مصرف کنید؛ توت سیستم ایمنی شما را تقویت و گلبولهای سفید بدنتان را مقاوم میکند.

http://sapp.ir/partosabzehastii