آخرین خبرها

آلئوورا یا آلوورا و خاصیت متنوع آن برمبنای طب سنتی

📚📚📚آلئوورا یا آلوورا و خاصیت متنوع آن برمبنای طب سنتی
نوعی که پوست آن سبز رنگ است و مغزش تلخی اندکی دارد، عموماً برای مصارفی چون ماسک صورت استفاده می شود، همچنین شربت آن برای رفع بلغم دستگاه گوارش توصیه می‌شود.
از طرفی اگر در مناطق گرمسیری مانند استان بوشهر و در معرض گرمای هوا رشد کند رنگ آن زرد و قهوه ای می‌باشد و به شدت گرم است! مزه بسیار تلخی خواهد داشت و خواص آن بیشتر است.
برای از شیر گرفتن نوزاد استفاده می‌شود. (مصرف خوارکی نوع تلخ آن باید زیر نظر طبیب باشد)
سایت طبایع