آخرین خبرها

استفراغ و احکام آن بر مبنای استفتائات مقام معظم رهبری

#احکام #نجاست

💠سوال ۲۹۷: استفراغ افراد زیر از جهت پاک یا نجس بودن، چه حکمی دارد؟

الف: طفل شیرخوار
ب: طفلی که هم شیر می خورد و هم غذا
ج: انسان بالغ

✅جواب: در همه موارد پاک است.

@Esteftaate_rahbar کانال استفتائات رهبر