آخرین خبرها

پاچه و کله و زبان و بناگوش و خاصیت آنها بر مبنای طب سنتی

👈در مورد کله پاچه گوسفند!

⬅️پاچه کمترین میزان چربی رادارد (پروتئین نرمال)ومصرف آن توصیه می‌شود.

🔸زبان مثل گوشت قرمز است .

⚠️بناگوش حاوی چربی زیاداست و خوردن آن توصیه نمی‌شود.

http://sapp.ir/partosabzehastii