آخرین خبرها

خلط سودا و راهکاردرمانی با شربت خاکشیر گرم

🍃🍃🍃🍃
خاکشیر جهت بیماران با غلبه سودا مفید فایده است.
🍃🍃🍃🍃🍃🍃
اگر این افراد خاکشیر را با آب جوش و شکر به دست آمده از نیشکر میل کنند،
🌺 چهره آنها باز شده
🌺و اخلاقشان نیکو میگردد.
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
🍑@tebiranii🍑