آخرین خبرها

پوکی استخوان با بروز عصبانیت

📚📚📚عصبانیت و خشم باعث پوکی استخوان میشود!
زمان عصبانیت هورمونهای اسیدی در بدن ترشح می‌شود که باعث اختلال در جذب کلسیم و درنتیجه به مرور زمان موجب پوکی استخوان میشوند!

🆔 @Drzohoor_matab
🌐www.drzohoor.com