آخرین خبرها

ترخون و خاصیت آن بر مبنای طب سنتی

💊💊💊
نمکدان ترخون
🌿ترخون خشک را نرم بسایید و جای نمک در غذا بریزید.هم طعم نمک را احساس میکنید هم فشار خون را تنظیم میکند و هم چاقی ایجاد شده در اثر تجمع آب در بافتهای بدن را برطرف میسازد