آخرین خبرها

نوشابه گازدار و تشنگی و مضراتش بر بدن

🔺 #بدانیم #بدن_سالم

🔰 بدترین کار در هنگام تشنگی چیست؟!

📌 «مصرف نوشابه»در هنگام تشنگی اشتباه ترین گزینه ممکن برای جبران آب از دست رفته بدن است.
📌 این کار آسیب فراوانی به کلیه‌ها میزند، باعث ایجاد سنگ کلیه و به مرور از کار افتادگی کلیه‌ها می‌شود
📌 نوشابه قد کودکتان را کوتاه ، استخوان او را پوک و او را خشن، کم‌حرف و حواس پرت میکند!

🍎 طبایع، طب سنتی برای همه!
🆔 @tabaye_channel
🌐 www.tabaye.ir