آخرین خبرها

مزاج اصوات بر مبنای طب سنتی

📚📚📚🔰 مزاج اصوات را بشناسیم.

🎼تمامی صداهای دلنشینی که در طبیعت هست مثل صدای پرندگان ، آبشارها و صدای بهم خوردن برگها در اثروزش باد جزو صداهای گرم هستند و باعث آرامش در انسان می شود .

📣تمامی اصوات بد ، صدای ماشین و بوق و …. جزو  اصوات سرد بوده و حجم زیادی از انرژی شنوایی را از بین می برد .

✅گوش خود را به اصوات گرم بسپارید .
صدای اذان ، صوت زیبای قرآن ، آواز و آهنگ آرام و موزون ، صداهای موجود در طبیعت از پرندگان و آبشارها تا صدای نسیم و دریا

👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/CCAq7T3sGcFfH6a3x-LohQ