آخرین خبرها

کم خونی بر مبنای طب سنتی

✍ #عـرق‌آهـن و درمان کم خونی

☢ یک تکه آهن گداخته شده را مانند نعل اسب روی گاز داغ کرده و در یک ظرف آب بگذارید.

☢ دوباره آهن را داغ کرده و این عمل را تکرار می کنیم تا رنگ آب سیاه شود. به این آب عرق آهن می گویند که کم خونی شدید به کار میرود.

@tebiranii *