آخرین خبرها

عناب و خاصیت آن بر مبنای طب سنتی

💊💊✅ فواید میوه #عناب

🔻کاهش دهنده حرارت بدن(به دلیل طبع سرد)
🔻شستشودهنده سلولهای مغزی
🔻کاهش دهنده چربی خون
🔻تقویت کبد و ضدحرارت کبد
🔻مانع پیری پوست

🆔 @Drzohoor_matab
🌐www.drzohoor.com