آخرین خبرها

اسپرم سازی بر مبنای طب سنتی

💥✍تقویت #اسپرم

🔶کسانی که اسپرم آنها خیلی ضعیف است و بچه دار نمیشوند میتوانند از #معجون زیر (شیر+ عسل+تخم مرغ+پیاز) یک روز در میان و به مدت یک ماه استفاده کنند و نتیجه اش را ببیننند. ضرر ندارد.

🔶دو قاشق آب پیاز . دو قاشق عسل را در یک لیوان شیر حل کرده و قبل از خواب میل نمایند.یکی از  بهترین داروهای محرک قوه باه و ازدیاد اسپرماتوزوئید است.

@tebiranii *