آخرین خبرها

حمام و روش خروج از حمام و راهکارها بر مبنای طب سنتی

🔹✍خواص شستشو با آب #سرد

🔹هنگام خارج شدن از حمام بر دو پاى خود آب سرد بریز این کار بیمارى را از بدنت بیرون مى کند!

فواید :
🔻👈 دفع واریس
🔻👈 ایمنی از سردرد
🔻👈 جلوگیری از سرماخوردگی

✅ حالا می فهمیم چرا قدیما تو رختکن حمومای  عمومی حوض آب سرد میذاشتن که مردم پاهاشونو با اون آب ،آب بکشن!!

🍃 @tebiranii *