آخرین خبرها

طب سنتی و غفلت های درمانی بر اساس مدل قرن سوم و چهارم

🔕🔕🔕🔕🔕🔕🔕🔕🔕🔕🔕💊💊
غفلت سیستم طب سنتی برای یافتن راهکارهای سخت بیماران درقرن ۲۱ ❗❗❗
واقعا همه ما فقط به شیوه  تجربی درمان های قرن سوم و چهارم  محیط شده ایم
🗣🗣پاسخ آری
میگویی ::: فهرست غفلت طب سنتی درچه موضوعاتی خلاصه میشود 🔻🔻
پاسخ برای تفکر و برنامه ریزی درمانی عبارتتداز 🔻🔻
۱- تراریخته با بیش ازصدها نوع دستکاری دردانه های گیاهان کشاورزی
۲- حضور بسیارگسترده سموم و حملات بیوتروریسم در تمام زندگی
۳- اختلال جدی دراب و هوا و تنفس
۴- تغییر سبک تغذیه و نوشیدنی به سبک مدل سایر کشورها
۵- اهداف فوق بحدی پیچیده است که طبع و خلط غالب دربدن ، مردم به سمت طبع های ترکیبی و مرکب و بادهای ناشناخته درعروق و در الودگی خون و تغییر رنگ چشم های نوزادان
۶- رشد بیسابقه یبوست + بواسیر + حذف نقاطی دربدن زن و مرد به بهانه درمان و اپیدمی سنگ صفرا و اسیب های جدی به اندام تناسلی زن و مرد
۷- کاهش فشاراناتومی قلب و… و پیری زودرس
۸- رشد بسیاروحشتناک بیماری اعصاب درسنین جوانی
۹- تغییر جایگاه ذاتی سوداوی شدن درمرز۴۰ سالگی به بالا و یا جایگاه ذاتی بلغمی درمرز ۶۰ سالگی بالا ؛؛ ناگهان دامان فلج گیرکردن طبقات  عروس و داماد نوجوان را فرا گرفته است
۱۰- رشد ناباوری درسنین ۲۰ سالگی نشانه از غفلتهاازسطح کاغذنوشتن فرارفته است
۱۱- سموم درالبسه و خوردنی و نوشیدنی ان چنان هدفمندبا سرعت درپی قتل ایرانی است که همه خاموش نطاره گر هستیم
۱۲- ابزارهای سرمایشی نوین بنام کولرگازی سیستم مغزها را مورد حمله قرارداده است
💊💊💊چه کنیم ازدواج سفید و کشتن عمدی ما ایرانی ها نیازبه طراحی  ایجاد برنامه و نیز مقابله با نفوذ دشمنان هستیم