آخرین خبرها

خواب پاییزی عصرهنگام به خواب هلاکت

💊💊 #خواب در #پاییز

🔅یکی از بدترین رفتارها در #پاییز، خوابیدن هنگام #غروب آفتاب می‌باشد که در طب باستانی  به خواب هلاکت معروفست.
🔻#خواب در هنگام غروب سودا را در بدن افزایش می دهد و موجب بدخلقی میشود.

👇👇👇👇

http://eitaa.com/joinchat/1987313664C71394a0bb0

⚠️کپی فقط با ذکر نام کانال و منبع ✅

📣ویکی طب؛ مرجع تخصصی طب اسلامی و ایرانی💯💯💯

💊💊🍂
با آمدن فصل پاییز باید آشامیدن آب سرد ، خوابیدن در مکان سرد (و استفاده از کولر) و شستن بدن با آب سرد ترک بشود.

#حفظ_الصحه
#خلاصه_الحکمه

👇👇👇👇

http://eitaa.com/joinchat/1987313664C71394a0bb0

⚠️کپی فقط با ذکر نام کانال و منبع ✅

📣ویکی طب؛ مرجع تخصصی طب اسلامی و ایرانی💯💯💯

💊💊🌦

چرا در فصل پاییز باید از جماع زیاد پرهیز کرد؟!

زیرا پاییز فصلی است سرد و خشک،از طرفی هم جماع اعظم مجففات (عمده ترین خشک کننده بدن) است.پس اگر در فصلی خشک ، فعلی که باعث حصول خشکی زیاد میباشد مکرراً تکرار شود خشکی قابل توجهی بر بدن عارض میشود که بدن را از حالت اعتدال خارج کرده و آثار سوء بر جای میگذارد.

#حفظ_الصحه #جماع #تدابیرفصول

👇👇👇👇

http://eitaa.com/joinchat/1987313664C71394a0bb0

⚠️کپی فقط با ذکر نام کانال و منبع ✅

📣ویکی طب؛ مرجع تخصصی طب اسلامی و ایرانی💯💯💯