آخرین خبرها

خستگی و بیحالی از منظر طب سنتی

خستگی و بی حالی نتیجه
کم خونی
کبد چرب یا ورم کبد
کشمش خوری و خرما و انجیر و آلو و زغال اخته ضد خستگی
اب خوری را بیشترکن تا ضد خستگی بروزکن
عدم تخلیه فوری مثانه سبب خستگی و اخمو شدن
خواب با استرس سبب خستگی است
کمبود ویتامین d سبب خستگی
تیروئید کم کار سبب خستگی
بیخوابی مستمر سبب خستگی
تخم مرغ با سوسیس سبب خستگی
حجامت ضد خستگی
گوشت نخوردن ویتامین b12 عامل خستگی
صبحانه نخوردن عامل خستگی

سنگینی دست را با وضعیت فعلی قلب یک نواارقلب توصیه میشه