آخرین خبرها

#نان خشک/ سم آفلاتوکسین/ علوم آزمایشگاهی

⛔⛔⛔⛔⛔هوالشافی

✍️ #نان خشک/ سم آفلاتوکسین/ علوم آزمایشگاهی

📄رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه شهید بهشتی دکتر محمد اسماعیل اکبری گفت:
میزان آفلاتوکسین نان خشک های کپک زده آنقدر نیست که موجب سرطان شود. آفلاتوکسین از نوعی قارچ تولید می شود که در اثر رطوبت در برخی مواد غذایی مانند غلات و خشکبار و نان خشک ایجاد می گردد

نگرانی که برخی متخصصین در شبکه ها و رسانه ها در اذهان مردم ایجاد می کنند به این دلیل است که در موش ها ایجاد سرطان کرده است. دکتر محمد اسماعیل اکبری گفت:
مقدار سم آفلاتوکسین در نان های خشک در حد مجاز است و آنقدر نیست که بتواند از طریق دام و شیر و گوشت آن به انسان سرایت کند

🔰 طب سنتی گرچه نتایج علوم آزمایشگاهی را محترم و مورد نیاز علوم طبی می داند اما به دیدگاه نامطمئن علوم آزمایشگاهی انتقاد دارد. چون این علوم جزء نگر هستند و باید تحت نظر مکاتب طبی دیگر مانند طب سنتی مورد بررسی قرار گیرند

🍞 نان خشک قرن هاست که برای خوراک دام مورد استفاده قرار گرفته است همینطور غلات و کاه و علوفه❗️آیا شیوع سرطان در گذشته مانند زمان ما بوده است❓ در حالیکه شیوع بی سابقه سرطان بیشتر مربوط به چند دهه اخیر و تسلط کامل سبک تغذیه غربی بر زندگی مردم است

❇️نتایج علوم آزمایشگاهی باید با نظر حکما و اندیشمندان طب سنتی مورد بررسی قرار گرفته و پس از تأیید منتشر شود

⭕️اظهارات علمی مانند مصرف ویتامین ها و کمبود ویتامین ها بعنوان علت بیماری ها و مواد معدنی مانند کلسیم و آهن و روی و پتاسیم و منیزیوم و غیرو و عدم جذب آهن توسط چای و توصیه به خوردن ماهی بخاطر امگا ۳ و استفاده از کلمه آنتی اکسیدان بدون تأیید طب سنتی اعتباری ندارد

🔺از سوی دیگر از متخصصین می پرسیم چرا از ضررهای نان های صنعتی همچنین در مورد اضافه کردن مواد معدنی به نان ها و عوارضی که هنگام پختن نان ایجاد می شود و خودتان می گویید موجب سرطان زایی می گردد حرفی نمی زنید❓

✅در مورد نان کپک زده هم توصیه ما به متخصصین و رسانه ها این است که فرهنگ خوب خشک کردن نان ها را به مردم آموزش دهید همانطور که فرهنگ بازیافت زباله ها را تبلیغ می کنید

❇️توجه کنید که استفاده از نان خشک از شغل های بومی و نهادینه شده مردم بخصوص مردم شریف کم در آمد جامعه ماست. پس بهتر است به فرهنگ سازی برای رفع اشکال بپردازید

💠💠استاد #سیدمحمد_موسوی
💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
https://telegram.me/s_m_mousavi_peykshafa
🍃🌺🍃🌺🍃🌺🔻