آخرین خبرها

حشره کش طبیعی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊 #حشره_کش_طبیعی

💠مقدار مساوی شکر و جوش شیرین را ترکیب و در محل عبور آنها بپاشید

سوسکها جذب شکر میشوند و مصرف جوش شیرین باعث فروپاشی سیستم داخلی آنها و مرگشان میشود

🌿 @TebbolAeme 🌿👈