آخرین خبرها

قلب و تپش آن بر مبنای طب سنتی

💊💊💟 #درمان_فوری_تپش_قلب
✍️شبی یڪ لیوان عرق بهارنارنج به همراه یک ق م فرنجمشک و کمی عسل میل شود(۱۲۰ شب)
🔘✍️استشمام عطرگرم درحال خواب(۱۲۰ شب)
🌿 @TebbolAeme 🌿🔘