آخرین خبرها

لوزه درمانی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊✍️ 🔶 #درمان_لوزه برمبنای طب سنتی

✍️ لوزه ناشی از سردی حلق و گلو است. برای درمان انجام موارد زیر توصیه می گردد. طول درمان بیش از ۱۲۰ روز است.
۱⃣ اولین و آخرین غذایش عسل باشد.یعنی اینکه یک قاشق غذاخوری صبح ناشتا و یک قاشق غذاخوری شب موقع خواب مصرف شود.
۲⃣ غرغره با آب و نمک دریا روزی دو مرتبه
۳⃣ روغن مالی گلو با روغن سیاه دانه هر شب
۴⃣خوراک گرمیها مخصوصا شبانگاه
@TebbolAeme 🌿🌿