آخرین خبرها

پوکی استخوان و راهکار مقابله با سنجد بر مبنای طب سنتی

💊💊❌اگر میخواهید به پوکی استخوان
دچار نشوید معجون زیر را مصرف کنید :

۱ لیوان شیر
🔹۱ ق.غ پودر سنجد
🔹۱ ق.غ شیره انگور

🔻مواد را با هم مخلوط کرده و هر روز میل کنید

🌿 @TebbolAeme 🌿🔹