آخرین خبرها

سنگ کلیه های سخت و دفع تدریجی آن به روش طب سنتی

💊💊💊💊🖍🖍🖍
💊💊💊💊💊💊📚📚📚🇮🇷
دفع سنگ کلیه سخت با داروی سنگ حجرالیهود
حجرالیهود یا سنگ جهودان سنگی است با طبیعت گرم و خشک و برخی از حکما طبع آن را معتدل میدانند

مهمترین خاصیت حجرالیهود دفع سنگ کلیه میباشد و همین خاصیت، این سنگ را به کالایی گران قیمت تبدیل کرده است

در کتاب مخزن الادویه مرحوم عقیلی خراسانی اینگونه ذکر شده که: چون نیم مثقال آن را ساییده با پنجاه مثقال آب گرم و یک مثقال روغن بادام تلخ بیاشامند
جهت تفتیت حصات (شکستن سنگ کلیه) و ادرار بول و رفع عسر آن مفید است
صد گرم سنگ حجرالیهودرا پودرپودر کرده با بیست گرم صمغ عربی با بیست گرم ترنجبین درشت تمیز ؛ هرسه راپودرکرده و در کپسول ۵۰۰ میلی ریخته روزی یک دانه برای دفع سنگ کلیه و سنگ مثانه سخت خورده و بلادرنگ پیاده روی یک ساعته شود و پهلوها هم بسته و روغن بادام تلخ یا سیاهدانه مالیده شود و حتما با خوردن کپسول فوق آب میل شود

درسایت صدها روش برای دفع سنگ کلیه و یا سنگ مثانه وجوددارد

باید بدانیم روش دفع سنگ کیسه صفرا با سنگ کلیه و مثانه بسیار فرق دارد