آخرین خبرها

پروستات درمانی بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
💊👍💊پروستات درمانی برمبنای طب سنتی

🍃✍روغن مالی زیر ناف با روغن‌های گرم
🍃✍کاهش رطوبت و سردی‌ها
🍃✍حجامت عام/حجامت ساکرال/حجامت گرم پوبیس
🍃✍به مدت یک ماه به جای آب از عرق خارشتر استفاده شود
🍃✍از ترکیب ۳ واحد عسل +یک واحد 🍃✍سیاهدانه نیم کوب ،هر هشت ساعت یک قاشق مربا خوری مصرف شود
🍃✍روزی یک قاشق مربا خوری روغن کدو مصرف شود

┏━◦•○🌿💐🌿○•◦━┓
➣ @Tebiranii .💊