آخرین مطلب

پروستات درمانی عمومی بر مبنای طب سنتی

🌹اثرات کنترل پروستات قدیمی با مصرف
۱- عرق یا دمنوش خارخاسک روزی یک لیوان
۲- دمنوش گزنه ( مناطق سردسیر موثرتراست ) یا عرق گزنه روزی نصف استکان یا به اندازه چندگرم روی تغذیه پاشیده یا بعنوان چاشنی غذا استفاده شود
۳- خوردن روغن تخمه کدو
۴- خوردن تخمه کدوی بدون نمک
۵- پرهیزاز خوردن گردوجات زیاد