آخرین خبرها

خرما و درمان انگل شکم در طب اسلامی

💊💊💊💊#خرما

✍پیامبرخدا(ص)

️ناشتا خرما بخورید، چرا ڪه
ڪرم هاے شڪم را می ڪشد..

📚دانشنامه‌احادیث پزشڪی ج۱ص۴۵۳

☜【طب شیعه】

🍏 @tebshia20🌿❤