آخرین خبرها

طب اسلامی و طب سنتی و تفاوت آنها برای درمان و اشتباهات طب امروز

👩🔬اشتباهـات مشهور پزشڪی(۲)
#بدون_تعصب_علمی

معصومین میفرمایند:
بهترین و مهمترین وعده غذایی شـــــام است و نباید ترڪ شود
♦️پزشکی غربی میگوید:
بدترین وعده غذایی شـام است و باید ترڪ شود
👈معصومین میفرمایند:
برای دستشویی روی پا نشسته و به پای چپ تکیه ڪنید(روی پا)
♦️پزشکی غربی میگوید:
دستشویی فرنگی، از نشستن روی پا برای دستشویی رفتن بهتر است! (روی صندلی)
👈معصومین می فرمایند:
مسواڪ هنگام خواب، بیدارشدن و نمـاز هست و بعد غذا خلال با چوب‌هـای مجاز انجام شود
♦️پزشکی غربی میگوید:
مسواڪ بعد از غذا استفاده شود و خلال پلاستیکی و نخ دندان زده شود
👈معصومین میفرمایند:
ترڪیب شیر از میوه‌هــا فقط با خرما مفید است
♦️پزشکی غربی میگوید:
ترڪیب شیر با موز و دیگر میوه‌هـــــا ویتامین دارد
👈معصومین میفرمایند:
گرفتن خون از سیاهـــــرگ و مویرگ‌هـــــا مفید است و فصد و حجامت نجات از مرگ مصنوعی هست
♦️پزشکی غربی میگوید:
انتقـال خون از سرخ رگ مفید است و فصـــــد و حجامت خطرناڪ است
💚امام باقــر(ع)
شَرِّقَا وَ غَرِّبَا لَنْ تَجِدَا عِلْماً صَحِیحاً إِلَّا شَیْئاً یَخْرُجُ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ
👌اگر به شرق و غرب بروید، هرگز دانش درستى را نخواهید یافت، مگر همان چیزى ڪه از ما خاندان صـادر شود
📚بحـــــارالأنوار
📚رجال‌ڪشی ص ۲۰۹
🍏 @tebshia20🌿👈