آخرین خبرها

غفلت سیستم طب سنتی برای یافتن راهکارهای سخت بیماران درقرن ۲۱ ❗❗

🔕🔕🔕🔕🔕🔕💊💊
غفلت سیستم طب سنتی برای یافتن راهکارهای سخت بیماران درقرن ۲۱ ❗❗
واقعا همه ما فقط به شیوه تجربی درمان های قرن سوم و چهارم محیط شده ایم
🗣🗣پاسخ آری
میگویی ::: فهرست غفلت طب سنتی درچه موضوعاتی خلاصه میشود 🔻🔻
پاسخ برای تفکر و برنامه ریزی درمانی عبارتتداز 🔻🔻
۱- تراریخته با بیش ازصدها نوع دستکاری دردانه های گیاهان کشاورزی
۲- حضور بسیارگسترده سموم و حملات بیوتروریسم در تمام زندگی
۳- اختلال جدی دراب و هوا و تنفس
۴- تغییر سبک تغذیه و نوشیدنی به سبک مدل سایر کشورها
۵- اهداف فوق بحدی پیچیده است که طبع و خلط غالب دربدن ، مردم به سمت طبع های ترکیبی و مرکب و بادهای ناشناخته درعروق و در الودگی خون و تغییر رنگ چشم های نوزادان
۶- رشد بیسابقه یبوست + بواسیر + حذف نقاطی دربدن زن و مرد به بهانه درمان و اپیدمی سنگ صفرا و اسیب های جدی به اندام تناسلی زن و مرد
۷- کاهش فشاراناتومی قلب و… و پیری زودرس
۸- رشد بسیاروحشتناک بیماری اعصاب درسنین جوانی
۹- تغییر جایگاه ذاتی سوداوی شدن درمرز۴۰ سالگی به بالا و یا جایگاه ذاتی بلغمی درمرز ۶۰ سالگی بالا ؛؛ ناگهان دامان فلج گیرکردن طبقات عروس و داماد نوجوان را فرا گرفته است
۱۰- رشد ناباوری درسنین ۲۰ سالگی نشانه از غفلتهاازسطح کاغذنوشتن فراتر رفته است
۱۱- سموم درالبسه و خوردنی و نوشیدنی ان چنان هدفمندبا سرعت درپی قتل ایرانی است که همه خاموش نطاره گر هستیم
۱۲- ابزارهای سرمایشی نوین بنام کولرگازی سیستم مغزها را مورد حمله قرارداده است
۱۳- استعمال مواددخانی شیمیایی و یا موادارایشی آغشته به سموم ازسنین جوانی و یا عطروادکلن با اسانسهای بسیارپیچیده کشنده که همگی درقالب واردات جای خودرا درهرخانه محکم بنا نهاده اند
💊💊💊اکنون دربرابر این مصادیق نامرئی چه کنیم و یا دربرابر ازدواج سفید و کشتن عمدی ما ایرانی ها، پس نیازبه طراحی برای ایجاد برنامه و نیز مقابله با نفوذ دشمنان هستیم واکنون دراین زمینه فاقد یک سیستم مقابله جدی هستیم❗