آخرین خبرها

روغن بادام شیرین داروی زخم معده بر مبنای طب سنتی

🔺🔺🔺🔺🔺
💠اگربعدازصرف غذا، ۳ قاشق روغن بادام شیرین میل شود،و تایک ساعت چیزی خورده نشود،سخت ترین زخم معده درمان خواهدشد