آخرین خبرها

معده و هضم ناقص و راهکارها در طب سنتی

#طبــــــــــے_هضم
#درهضم‌غذامشڪل‌دارید⁉️

@Tebiranii

⬅️ #بهترین‌راهڪارهادرهضم‌غذا👇

👈جویدن کامل غذا
👈مخلوط سیاهدانه باعسل(به نسبت۱ به ۳)
👈نخوردن آب یامایعات دیگر مابین غذا

@tebiranii✅