آخرین خبرها

خشم و روش های کاهش آن بر مبنای شرعت اسلام و طب سنتی

🔻🔻🔻🔻درمان خانگی خشم

۱. خوردن گوشت دراج (بلدرچین)

۲. نوشیدن آب سرد

۳. چسبیدن به زمین

۴. نشستن و تغییر حالت

۵. لمس کردن خویشاوند

۶. خوردن خرفه, کاسنی, سویق عدس و چیزهای خنک دیگر

البته هزاران مصداق کاربردی در اسلام داریم

@Tb_Tabrizian